Home > Χωρίς κατηγορία > Διατήρηση της Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά- Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά

Διατήρηση της Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά- Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά

No Gravatar

Σύμφωνα με τον “Καλλικράτη” καταργούνται στις 31.12.10 όλες οι Σχολικές Επιτροπές και θ’ αντικατασταθούν από δύο συνολικά Σχολικές Επιτροπές σε κάθε Δήμο: μία για την πρωτοβάθμια και μια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η πλειοψηφία των μελών της 18ης Σχολικής Επιτροπής εκφράζοντας το αίσθημα και την βούληση των ομάδων που εκπροσωπούν (Απόφοιτοι Ιωνιδείου, Καθηγητές Γυμνασίου –Λυκείου, Σύλλογοι Γονέων Γυμνασίου –Λυκείου, Μαθητές της Σχολής αλλά και εξέχοντα μέλη της Πειραϊκής Κοινωνίας) αιτείται τη διατήρηση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος του Καλλικράτη.

 Πιο συγκεκριμένα δύνανται να εξαιρεθούν με βάση το άρθρο 103 του νόμου,  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση καθώς και τα ιδρύματα.  Για την υποβολή του αιτήματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

 Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά την συζήτηση του θέματος στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης  και τη λήψη απόφασης αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

 (α) Η ιστορία και η προσφορά της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, του καλού δημόσιου σχολείου που κοσμεί εδώ και  164 χρόνια την πόλη του Πειραιά. Το σχολείο μας αποτέλεσε το πρώτο σχολικό συγκρότημα της πόλης μας και έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση και δημιουργία διακεκριμένων αποφοίτων σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής Κοινωνίας.

 (β) Το νομικό πλαίσιο που αφορά δωρεές ευεργετών στα πλαίσια των οποίου οι όποιες αποφάσεις  τους κράτους δεν μπορεί να ανατρέπουν τη βούληση και τους σκοπούς του ευεργέτη. Στην περίπτωση της Ιωνιδείου υπάρχει διπλή δωρεά αφενός του Κωνσταντίνου Ιωνίδη με χρήματα του οποίου  δημιουργήθηκε το πρώτο κτήριο της σχολής, και της σχολικής εφορείας του 1932 με αποφάσεις της οποίας και εγγύηση της προσωπικής περιουσίας των μελών της δημιουργήθηκε το νέο κτήριο.

 (γ) Το γεγονός ότι τα έσοδα της σχολικής επιτροπής προέρχονται από ενοίκια, δηλαδή είναι χρήματα που δεν αποτελούν δημόσια δαπάνη, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να μεταφερθούν στον κωδικό μιας ενιαίας σχολικής επιτροπής.

 (δ) Τις εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο της επαναφοράς του θεσμού των προτύπων σχολείων. Η διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας πάνω στο σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται στις 25 Ιανουαρίου 2011. Φαίνεται καθαρά από τα άρθρα του νόμου ότι για να μπορέσει ένα σχολείο να λειτουργήσει ως πρότυπο θα πρέπει να έχει πόρους και ξεχωριστή σχολική επιτροπή. Η Ιωνίδειος Σχολή παλαιό πρότυπο σχολείο λειτουργεί ως πειραματικό από το 1985 με καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους και αποτελέσματα. Την επίτευξη των σημαντικών αυτών εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών του στόχων, το σχολείο το επιτύγχανε χάρη στην αυτοτέλεια και αυτάρκεια του ακριβώς επειδή είχε  και έχει τους πόρους να χρηματοδοτήσει καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υλικοτεχνική υποδομή και εκπαιδευτικά μέσα, εκδόσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια κ.α. 

 Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνεργάζεται αρμονικά με την 18η Σχολική Επιτροπή της Ιωνιδείου, τη διεύθυνση του σχολείου, τους συλλόγους καθηγητών και τους συλλόγους γονέων,  στην κατεύθυνση της διατήρησης της αυτοτέλειας του Νομικού Προσώπου της επιτροπής ώστε να μπορέσει η Σχολή να συνεχίσει να παίζει το σημαντικό της ρόλο στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά πράγματα της χώρας μας.

 Για     το     Δ. Σ. του Συνδέσμου

   Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γεν. Γραμματέας

 

Κων/νος Μπουρλετίδης                                Κων/νος Βουτσινάς

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.