Home > Εκδηλώσεις, Θέματα Εκπαίδευσης, Χωρίς κατηγορία > Παραλειπόμενα από την Ημερίδα που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου στα πλαίσια της e-Learning EXPO

Παραλειπόμενα από την Ημερίδα που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου στα πλαίσια της e-Learning EXPO

No Gravatar

«Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων»

3-10-2010

 

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κοινού, o Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά οργάνωσε την επιστημονική εκδήλωση «Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων», στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας στη Γλυφάδα, την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης για την ηλεκτρονική μάθηση e-Learning EXPO, στην οποία o Σύνδεσμος είναι υποστηρικτής για δεύτερη χρονιά.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν προσωπικότητες του χώρου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που ηγούνται δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, συναπόφοιτοι και φίλοι της Ιωνιδείου Σχολής.

Πιο συγκεκριμένα ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι:

 • Θανάσης Βασίλαινας, (αποφ.82)  Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) και απόφοιτος της Ιωνιδείου
 • Αριστείδης Σάμιτας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • Δημήτρη Πρίφτης, Διευθυντής Εκπαίδευσης,  του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Εθνικής Συνοσμοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
 • Μιχάλης Γιαννουλέας, (αποφ.70) Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρου ATExcelixi της ΑΤΕ ΒΑΝΚ , και απόφοιτος της Ιωνιδείου
 • Αντώνιος Καμπουράκης, Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρίας Expert OnES

 

Ο Θανάσης Βασίλαινας (αποφ.82) ως καθ ύλην αρμόδιος έδωσε το γενικό πλαίσιο του έργου των περιγραμμάτων του ΕΚΕΠΙΣ, με βασικούς άξονες το εννοιολογικό περιεχόμενο, το ποια και πόσα περιγράμματα φτιάχτηκαν και κυρίως ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του ΕΚΕΠΙΣ για την αξιοποίηση των περιγραμμάτων και κατα πόσο εναρμονίζονται με το νόμο για τη δια βίου μάθηση.

Ο Δημήτρης Πρίφτης  ως εκπρόσωπος τω φορέων των τριτοβάθμιων οργανώσεων που ασχολήθηκαν με τη σύνταξη των περιγραμμάτων μεταξύ των άλλων σκιαγράφησε την αναγκαιότητα για τα μέλη των οργανώσεων των φορέων της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕ της ύπαρξης της διαδικασίας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και ανέδειξε το γεγονός ότι για πρώτη φορά συνεργάστηκαν και συντονίστηκαν με επιτυχία τόσοι φορείς για την επίτευξη ενός έργου τέτοιου μεγέθους.

Ο Αριστείδης Σάμιτας εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο οργανισμό κατάρτισης αγροτών τοποθετήθηκε απέναντι στη χρησιμότητα των περιγραμμάτων για την εκπαίδευση των αγροτών και στην στρατηγική του οργανισμού σχετικά με την αξιοποίηση των περιγραμμάτων και την εναρμόνιση με τις εκπαιδευτικές διαδρομές που προτείνουν δεδομένου ότι υπάρχουν περιγράμματα που αναφέρονται σε επαγγελματικές ενασχολήσεις αγροτών όπως τα περιγράμματα

Ελαιουργός-Τεχνίτης ελαιοποίησης, Μελισσοκόμος, Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων κ.α

Ο Μιχάλης Γιαννουλέας (αποφ.70) εκπροσωπώντας έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με ιδιαίτερη και αξιοπρόσεκτη δράση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης τόνισε ότι η Αγροτική Τράπεζα πολλά χρόνια πριν είχε εισαγάγει προγράμματα εκπαίδευσης που αντιστοιχούσαν στο επαγγελματικό περίγραμμα του τραπεζικού υπαλλήλου. Επίσης έκανε μια εύστοχη και περιεκτική ανάλυση του ιστορικού ανάπτυξης περιγραμμάτων και πιστοποιήσεων ενώ ανέλυσε την άποψη του για την αξιοποίηση των περιγραμμάτων στα προγράμματα εκπαίδευσης του οργανισμού που εκπροσωπεί δεδομένου ότι υπάρχουν περιγράμματα που αναφέρονται και σε επαγγέλματα που αφορούν μια τράπεζας όπως Υπάλληλος Γραφείου,Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος σε Call Center, Στέλεχος Υποστήριξης Marketing

Ο Αντώνιος Καμπουράκης εκπροσωπώντας μια μεγάλη και σημαντική εταιρία στο χώρο της κατάρτισης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών έθεσε  το ζήτημα της χρήσης εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω e-Learning των ενδιαφερόμενων να παρακολουθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης για την  πιστοποίηση στα επαγγελματικά περιγράμματα, ενώ μεταξύ των άλλων υποστήριξε ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξ αποστάσεως των ενδιαφερόμενων.

Παρέμβαση έκανε ο Νίκος Δέγλερης (αποφ.70) Διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Πειραιά.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Σύμβουλος του Αντιπρύτανη Ακαδημ. Υποθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος των Αποφοίτων της Ιωνιδείου.

Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που ασκεί. Θα αποτελέσουν την βάση για την πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στο μέλλον, και ήδη είναι έτοιμα 202 από αυτά στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ.

Επελέγησαν κλάδοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυξημένη απασχόληση και σημαντική ζήτηση στα περισσότερα εκ των προτεινομένων επαγγελμάτων και των οποίων οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν διατυπώσει επιθυμία ανάπτυξης επαγγελματικού περιγράμματος.

Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

 • αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
 • εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
 • οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
 • συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
 • ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.