Home > Χωρίς κατηγορία > Πόρισμα Καθηγητών Αριστέας Οικονόμου και Γεώργιου Αρχοντάκη για τους μαθητές και καθηγητές της Ιωνιδείου στην Εθνική Αντίσταση

Πόρισμα Καθηγητών Αριστέας Οικονόμου και Γεώργιου Αρχοντάκη για τους μαθητές και καθηγητές της Ιωνιδείου στην Εθνική Αντίσταση

No Gravatar

Εισήγηση του πορίσματος των καθηγητών Αριστέας Οικονόμου και Γιώργου Αρχοντάκη επί του αιτήματος του συνδέσμου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για τον εντοιχισμό στην Αυλή της Σχολής αναθηματικής πλάκας στη μνήμη ενός καθηγητή και εννιά μαθητών της τότε «Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιά» (τώρα «Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»), οι οποίοι εκτελέστηκαν στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944

22.4.2002

   Η αποτελούμενη από τους φιλόλογους καθηγητές Οικονόμου Αριστέα και Αρχοντάκη Γεώργιο Επιτροπή, που ορίστηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών του Ενιαίου Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, προκειμένου να εισηγηθεί επί του αιτήματος του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για τον εντοιχισμό στην Αυλή της Σχολής αναθηματικής πλάκας στη μνήμη ενός καθηγητή και εννιά μαθητών της τότε «Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιά» (τώρα «Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»), οι οποίοι εκτελέστηκαν στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944, προχώρησε την τελευταία διετία στις παρακάτω ενέργειες:

            Α. Εξέτασε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και από τους Διευθυντές του Λυκείου κ.κ. Καραμεσίνη Μενέλαο και Πισιμίση Δημήτριο (μαρτυρικές καταθέσεις, δημοσιεύματα εφημεριδών και περιοδικών, υπεύθυνες δηλώσεις επιζησάντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και τα Αρχεία της Σχολής)? Παράλληλα, ήλθε, με δική της πρωτοβουλία, σε επαφή με το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά και με σημαίνοντα στελέχη της Πειραϊκής Κοινωνίας, από όπου συγκέντρωσε πρόσθετα στοιχεία.

            Β. Διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, που είχαν την ευθύνη των ερευνών για τον εντοπισμό των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς κατακτητές καθηγητών και μαθητών της τότε «Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιά» (τώρα «Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»), οι Απόστολος ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ και Τάκης ΜΠΕΝΑΣ έχουν αναγνωριστεί και εκείνοι ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης περιόδου 1941-1944:

            1. Ο Δημήτριος ΜΠΕΝΑΣ αναγνωρίστηκε ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης περιόδου 1941-1944 με το υπ’ αριθ. 31753/85 πιστοποιητικό της Νομαρχίας Αθηνών και με το υπ’ αριθ. 26/20-6-1985 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Κρίσεως και γράφτηκε στους τελικούς πίνακες με αύξοντα αριθμό 29, που κυρώθηκε με τη Φ 670/2460/566485/1985 απόφαση ΥΕΑ.

            2. Ο Απόστολος ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ αναγνωρίστηκε ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης περιόδου 1941-44 με υπ’ αριθ. 10818/85 πιστοποιητικό της Νομαρχίας Αττικής και με το υπ’ αριθ. 53/15-5-1985 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Κρίσεως και γράφτηκε στους τελικούς πίνακες με αύξοντα αριθμό 102, που κυρώθηκε με τη Φ 670/2094/565280/1985 απόφαση ΥΕΑ.

            Γ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναφερόμενοι στο απόσπασμα πρακτικών της 08-05-1996 του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και κατωτέρω αναγραφόμενοι ανήκαν πράγματι στο δυναμικό της τότε «Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιά» και εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές κατά το διάστημα 1941-44:

            Καθηγητής:         Κότσιρας Γεώργιος του Γρηγορίου

            Μαθητές:        1. Βόιλας Γεώργιος του Ιωάννη

                                    2. Γεωργιάδης Νικόλαος του Παύλου

                                    3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

                                    4. Ιωαννίδης Γεράσιμος του Βασιλείου

                                    5. Καρβέλας Αλέξανδρος του Γεωργίου

                                    6. Μαγουλάς Γεώργιος του Αθανασίου

                                    7. Μαυροβασίλης Αλέξανδρος του Λεωνίδα

                                    8. Μονάς Ιωάννης του Νικολάου

                                    9. Μπερδέσης Βασίλειος του Γεωργίου

            Ύστερα από όλα αυτά η Επιτροπή θεωρεί απόλυτα δίκαιο το αίτημα του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής την αποδοχή του. Πιστεύει ότι η αναθηματική πλάκα στην Αυλή του Σχολείου θα υπενθυμίζει συνεχώς στους μαθητές μας ότι μέσα από τα σπλάχνα της Σχολής αναδείχτηκαν ήρωες, που πρόσφεραν τη ζωή τους για την Ελευθερία της Πατρίδας και θα τους διδάσκει ότι η Ελληνική Ιστορία και Κουλτούρα είναι μια αντίσταση αέναος, διαχρονική και διαρκής στους παντός είδους εισβολείς και ότι η καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης εξαρτάται άμεσα από το βαθμό της αντίστασής της στις διάφορες, μικρές ή μεγάλες, προκλήσεις και επιβουλές.

            Αξίζει εδώ να θυμηθούμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τραγικό ποιητή Αισχύλο, ο οποίος επέλεξε ο ίδιος με το επίγραμμά του να μείνει στη μνήμη των μεταγενέστερων όχι για το σημαντικό ποιητικό έργο του αλλά για τη συμμετοχή του στη μάχη του Μαραθώνα εναντίον των Περσών, για τη συμμετοχή του δηλαδή στην Αντίσταση της Πατρίδας του εναντίον των κατακτητών της.

            Προτείνει επίσης να παραμείνει στην αναθηματική πλάκα χώρος ελεύθερος, ώστε να είναι εφικτό να συμπληρωθούν στο μέλλον και άλλα ονόματα μαθητών της Σχολής – θυμάτων της Εθνικής Αντίσταση περιόδου 1941-44, εφόσον από τις έρευνες αποδειχτεί ότι και άλλοι εκπρόσωποι της Σχολής μας πρόσφεραν τη ζωή τους για την ελευθερία της Πατρίδας.

 Οι εισηγητές

Οικονόμου Αριστέα                                                      Αρχοντάκης Γεώργιος

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.