Home > Back to Ιωνίδειος, Νέα - Ειδήσεις > H Ιωνίδειος στο…Κοινοβούλιο

H Ιωνίδειος στο…Κοινοβούλιο

No Gravatar

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ

ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ΄

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας…………Το Γ΄ κεφάλαιο αφορά τα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Είμαστε υπέρ της επανασύστασης των πρότυπων σχολείων, τα οποία καταργήθηκαν με το ν. 1566/1985. Και θα ήθελα να θυμίσω τα εξαιρετικά πρότυπα σχολεία, όπως είναι η Βαρβάκειος, η Ιωνίδειος, η Ζωσιμαία Σχολή, απ’ όπου αποφοίτησαν χιλιάδες μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα.

Θα ήθελα όμως, να θέσω και το εξής ερώτημα. Γιατί δεν καθιερώνονται ξεχωριστά πειραματικά σχολεία και ξεχωριστά πρότυπα σχολεία; Άλλο είναι το πειραματικό σχολείο και άλλο το πρότυπο. Το πρότυπο σχολείο είναι εκείνο στο οποίο θα φοιτούν μαθητές με υψηλές επιδόσεις και επιλεγόμενοι τουλάχιστον μετά από εξετάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ακριβώς συνέβαινε στο παρελθόν. Τα πρότυπα σχολεία διαφέρουν κατά την αποστολή τους από τα πειραματικά σχολεία και με τη θέσπιση δημόσιων πρότυπων σχολείων το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας μας και με τη σωστή λειτουργία τους παρασύρεται προς το καλύτερο όλο το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι άλλο πράγμα η αριστεία και άλλο ο εκπαιδευτικός πειραματισμός. Η εισαγωγή καινοτομιών και νέων αναλυτικών προγραμμάτων πράγματι θα πρέπει να δοκιμάζεται σε σχολεία με τυχαία σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, για να εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής τους σ’ όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Η υιοθέτηση προτύπων με επιλεγμένο και υψηλού επιπέδου μαθητικό δυναμικό εξυπηρετεί άλλους εκπαιδευτικούς στόχους. Η ανάμειξη των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων φοβούμαι ότι θα περιπλέξει τη λειτουργία και θα επαναφέρει το πρόβλημα της ασάφειας και του προσδιορισμού κριτηρίων, του είδους αξιολόγησης για την επιλογή μαθητών από το δημοτικό.

Εισηγούμαστε το να επαναφερθεί ο θεσμός των πρότυπων σχολείων και να διατηρηθεί ο θεσμός των πειραματικών σχολείων κι έχουμε καταθέσει προς αυτή την κατεύθυνση και σχετική τροπολογία, που αφορά και την ένταξη των ιστορικών πρότυπων σχολείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΛΑ΄

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: ………………Πρότυπα σχολεία, λοιπόν. Επιτέλους επανέρχεται αυτός ο θεσμός. Όσον αφορά στο «Πρότυπο Σχολείο», μία υπόθεση της δεκαετίας του ’50 και πριν, η φιλοσοφία της ίδρυσής του είναι να αποτελέσει πρότυπο και για  τα άλλα σχολεία. Τα πρότυπα σχολεία, όπως είναι η Ιωνίδειος Σχολή στον Πειραιά, ο Ζωσιμαία Σχολή, η Βαρβάκειος Σχολή, η Ευαγγελική Σχολή στη Νέα Σμύρνη, είναι εκείνα τα οποία μπορούν να δώσουν τον τόνο, τη νότα, για όλα τα σχολεία του ελληνικού λαού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ:……………Λέει η Εισηγητική σας Έκθεση μετά την κακέμφατη «πλειάδα» ότι διακεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν χαρακτηρίσει ότι μετά το ’80 τα πρότυπα σχολεία εξελίχθηκαν σε ένα μηχανισμό ελιτισμού και αναπαραγωγής διακρίσεων. Τι πρόβλημα έχουμε με τις διακρίσεις δηλαδή; Διάκριση σημαίνει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιας αξίας. Δεν μπορεί να νομοθετήσουμε το ότι είμαστε όλοι ίδιας αξίας. Άλλο το ότι έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, άλλο το ότι πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες, δεν μπορεί όμως να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν είναι αυτά τα σχολεία, σχολεία τα οποία προάγουν την κοινωνική, οικονομική ανωτερότητα κάποιων. Γιατί τα δημόσια πρότυπα σχολεία καλλιεργούσαν αυτό, το οποίο λένε πάρα πολλοί, το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία είναι υδραργυρική. Η ελληνική κοινωνία επιτρέπει να είναι κανείς αυτοδημιούργητος, επιτρέπει κάποιος να πάει χωρίς να έχει τα φόντα τα οικονομικά, αλλά τα πνευματικά και να διακριθεί. Αυτό έκαναν τα δημόσια πρότυπα σχολεία. Ενώ σήμερα με το να υπάρχουν καλά σχολεία μόνο στον ιδιωτικό τομέα, που είναι πανάκριβα, αυτό καλλιεργεί τον ελιτισμό και τη διάκριση, όχι υπό την έννοια της αξιοσύνης –γιατί αυτή πρέπει να υπάρχει- αλλά υπό την έννοια την οικονομικής δυνατότητας.

Συνεπώς, όταν λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα πρότυπα σχολεία, δεν το εννοούμε ως τίτλο, ως επικεφαλίδα. Έχουμε «πλειάδα» επικεφαλίδων, για να κάνω και εγώ το ίδιο λάθος. Έχουμε πάρα πολλές επικεφαλίδες κι έχουμε χορτάσει από επικεφαλίδες. Περιεχόμενο δεν υπάρχει.

Κάνοντας αυτήν την τροπολογία με τους συναδέλφους, θελήσαμε να υποδηλώσουμε την ανάγκη να αναλάβετε την ευθύνη σας έναντι του γεγονότος ότι τα πρότυπα σχολεία είναι διαφορετικά από τα πειραματικά, ότι πρέπει να επανασυσταθούν και τα πρότυπα, τα οποία προέρχονται από κληροδοτήματα, όπως είναι η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων που λειτουργεί από το 1828, όπως είναι η Ιωνίδειος Σχολή στον Πειραιά, όπως είναι η Βαρβάκειος Σχολή και να γίνουν και άλλα πρότυπα δημόσια σχολεία με αυστηρές εξετάσεις, όχι απλώς εξετάσεις.

Μην ανησυχείτε, δεν θα αναπαραχθεί το μοντέλο της ελιτίστικης κοινωνίας. Θα μπορούν, όμως, παιδιά που προέρχονται από τάξεις οικονομικά οι οποίες δεν είναι ευκατάστατες, να διακριθούν, να κατοχυρώσουν αυτήν την αξιοσύνη που έχουν την πνευματική και να μπορέσουν, όχι να ακολουθήσουν τη μοίρα τους, αλλά να νικήσουν τη μοίρα τους. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που προορίζονται να νικήσουν τη μοίρα τους, να τη νικήσουν και εκπαιδευτικά και κοινωνικά και να μπουν σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής κοινωνίας με ψηλά το κεφάλι.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: …………Επομένως, άλλο το πρότυπο σχολείο και άλλο το πειραματικό. Στη δημόσια εκπαίδευση είναι βέβαιο ότι χρειάζονται και τα δύο. Ας μην τα μπερδέψουμε. Μας βοηθάει προς τούτο η εκπαιδευτική μας ιστορία. Στην εκπαίδευση της πατρίδας μας -το ακούσατε ήδη- λειτούργησαν τουλάχιστον τρία ιστορικά πρότυπα σχολεία. Η Ζωσιμαία Σχολή από το 1828, η Ιωνίδειος Σχολή Πειραιώς και η Βαρβάκειος Αθηνών. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και των τριών αυτών σχολείων υπήρξαν λαμπρά, στην πατρίδα μας όμως, εκτός της σύγχυσης που είπα προηγουμένως, επικρατεί και μια άλλη ήκιστα κολακευτική συνήθεια: Αν κάτι ξεχωρίζει, θα πρέπει να το «κουρέψουμε», για να υπακούσει και αυτό στην αρχή της ελληνικής μετριότητας, υποταγή δηλαδή στην ιδεολογία της ήσσονος προσπάθειας.

ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ΄

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας…………Το Γ΄ κεφάλαιο αφορά τα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Είμαστε υπέρ της επανασύστασης των πρότυπων σχολείων, τα οποία καταργήθηκαν με το ν. 1566/1985. Και θα ήθελα να θυμίσω τα εξαιρετικά πρότυπα σχολεία, όπως είναι η Βαρβάκειος, η Ιωνίδειος, η Ζωσιμαία Σχολή, απ’ όπου αποφοίτησαν χιλιάδες μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα.

Θα ήθελα όμως, να θέσω και το εξής ερώτημα. Γιατί δεν καθιερώνονται ξεχωριστά πειραματικά σχολεία και ξεχωριστά πρότυπα σχολεία; Άλλο είναι το πειραματικό σχολείο και άλλο το πρότυπο. Το πρότυπο σχολείο είναι εκείνο στο οποίο θα φοιτούν μαθητές με υψηλές επιδόσεις και επιλεγόμενοι τουλάχιστον μετά από εξετάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ακριβώς συνέβαινε στο παρελθόν. Τα πρότυπα σχολεία διαφέρουν κατά την αποστολή τους από τα πειραματικά σχολεία και με τη θέσπιση δημόσιων πρότυπων σχολείων το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας μας και με τη σωστή λειτουργία τους παρασύρεται προς το καλύτερο όλο το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι άλλο πράγμα η αριστεία και άλλο ο εκπαιδευτικός πειραματισμός. Η εισαγωγή καινοτομιών και νέων αναλυτικών προγραμμάτων πράγματι θα πρέπει να δοκιμάζεται σε σχολεία με τυχαία σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, για να εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής τους σ’ όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Η υιοθέτηση προτύπων με επιλεγμένο και υψηλού επιπέδου μαθητικό δυναμικό εξυπηρετεί άλλους εκπαιδευτικούς στόχους. Η ανάμειξη των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων φοβούμαι ότι θα περιπλέξει τη λειτουργία και θα επαναφέρει το πρόβλημα της ασάφειας και του προσδιορισμού κριτηρίων, του είδους αξιολόγησης για την επιλογή μαθητών από το δημοτικό.

Εισηγούμαστε το να επαναφερθεί ο θεσμός των πρότυπων σχολείων και να διατηρηθεί ο θεσμός των πειραματικών σχολείων κι έχουμε καταθέσει προς αυτή την κατεύθυνση και σχετική τροπολογία, που αφορά και την ένταξη των ιστορικών πρότυπων σχολείων.

 1. ΜΑΡΙΑ-ΜΠΑΚΑΤΣΗ ΒΟΝΤΑ
  Μαΐου 22nd, 2011 at 00:09 | #1

  Συμφωνώ απόλυτα με τον συντοπίτη κ. Ταλιαδούρο για τον διαχωρισμό πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Είναι σχολεία με διαφορετικές εκπαιδευτικές και διοικητικές θέσεις. Επρεπε το υπουργείο να λάβει υποψιν τη διαφορετικότητα του σκοπού των σχολείων και να ενισχύσει τη συμμετοχή εκπροσώπων γονέων σε κάθε επιτροπή ή συμβούλιο των ως ανω σχολείων. Πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθεί ο καθαρά δημόσιος χαρακτήρας λειτουργίας των σχολείων και να αποτραπεί η είσοδος επιχειρήσεων στα σχολεία. Πρόεδρος της Ενωσης Γονέων Β΄Δημ. Κοιν. Πειραιά

 2. Ιουνίου 4th, 2011 at 15:48 | #2

  Με όλον το σεβασμό, έχω δύο παρατηρήσεις.
  Συμφωνώ απολύτως (ασχέτως εντοπιότητος, αλλά πάντα ενθυμούμενος ότι ο κος Ταλιαδούρος διετέλεσε επί πενταετία Υφυπουργός Παιδείας) ότι: «Πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθεί ο καθαρά δημόσιος χαρακτήρας λειτουργίας των σχολείων».
  Αυτό εδώ «να αποτραπεί η είσοδος επιχειρήσεων στα σχολεία» από που προκύπτει; Επιπλέον θέτω μία απορία: τόσα χρόνια (σχεδόν 200!) που χάρις στις γεμάτες αυταπάρνηση, πλήρως ανεξάρτητες κομματικών δεσμών και συνάμα ανένδοτες προσπάθειες των Γονέων/Κηδεμόνων και λοιπών αγωνιστικών Δυνάμεων απετράπη η «είσοδος επιχειρήσεων στα σχολεία» τα Σχολεία μας έγιναν καλύτερα/πολύ καλύτερα ή χειρότερα/πολύ χειρότερα;

 1. No trackbacks yet.