Archive

Archive for Μαρτίου, 2013

Ενημέρωση για την Εισαγωγή στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία από την Ιστοσελίδα του Σχολείου μας

No Gravatar

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου
 
Για την καλύτερη και έγκυρη πληροφόρηση σας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ότι ακριβώς χρειάζεται (δικαιολογητικά  διαδικασίες και έντυπα) για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα -Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια και ειδικά στο Πρότυπο -Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, καθώς και ενημέρωση για τις ώρες και ημέρες κατά τις τις οποίες οι επιτροπές παραλαβής θα δ’εχονται τα δικαιολογητικά. 
Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
 
Πρότυπο -Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/
 
 
Πρότυπο -Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
http://www.ionidios.gr/
 
 
 
Εκ μέρους του ΔΣ
 
Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
 
Κωνταντίνος Μπουρλετίδης                      Παναγιώτης Καλαβρός

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

Μαρτίου 3rd, 2013 Panagiotis Kalavros No comments
No Gravatar

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά έχει δεχτεί απορίες και ερωτήσεις πολλών γονέων σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια. Κατανοώντας την αγωνία των μαθητών και των γονέων και θέλοντας να βοηθήσουμε στην όλη διαδικασία, δημοσιεύουμε τα βασικότερα σημεία της απόφασης της ΔΕΠΠΣ η οποία εστάλη στους αρμόδιους φορείς και αφορά την διαδικασία εισαγωγής στα Π.Π. Γυμνάσια – Λύκεια.

Εισαγωγή στο Γυμνάσιο

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους.

Πεδία Αξιολόγησης μέσω 2ωρης δοκιμασίας:

 • Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κλπ) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.
 • Στα Φυσικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να κατανοούν φυσικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή και να διατυπώνουν: παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για το σχεδιασμό ενός απλού πειράματος.

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των παραπάνω θεμάτων για τη δοκιμασία των μαθητών/τριών θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα και για τα τρία πεδία.

Η επιλογή των θεμάτων ανά πεδίο και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Π.Π. Γυμνασίου. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί επιτροπή επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία των μαθητών/τριών και επιτροπή αξιολόγησής τους από τους καθηγητές του κάθε Π.Π. Γυμνασίου. Με την ευθύνη του ΕΠΕΣ θα γίνει η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά πεδίο και του τελικού αξιολογικού πίνακα καθώς και η ανακοίνωση των εισακτέων μαθητών /τριών.

Αιτήσεις: 18 έως 29 Μαρτίου 2013

Δικαιολογητικά:

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο γονέα – κηδεμόνα,
 • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο,
 • μία φωτογραφία του μαθητή,
 • θα βεβαιώνουν οι γονείς – κηδεμόνες με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο,
 • υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Γυμνάσιο που ανήκει και να παραλάβουν από την επιτροπή το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Χρόνος διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας: τελευταίο 10μερο Ιουνίου 2013

Εισαγωγή στο Λύκειο

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων). Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους.

Πεδία Αξιολόγησης μέσω 3ωρης δοκιμασίας:

 • Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα στα εν λόγω γνωστικά πεδία.

Η επιλογή των θεμάτων που θα γίνει με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ από επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό.
Η διεξαγωγή της δοκιμασίας και η αξιολόγηση των γραπτών θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π. Λυκείων. Με την ευθύνη των ΕΠΕΣ θα γίνει η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά γνωστικό πεδίο και του τελικού αξιολογικού πίνακα καθώς και η ανακοίνωση των εισακτέων μαθητών/τριών.

Αιτήσεις: 18 έως 29 Μαρτίου 2013

Δικαιολογητικά:

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο γονέα – κηδεμόνα,
 • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο,
 • μία φωτογραφία του μαθητή,
 • θα βεβαιώνουν οι γονείς – κηδεμόνες με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο – Πειραματικό Λύκειο,
 • υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει και να παραλάβουν από την επιτροπή το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Χρόνος διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας: τελευταίο 10μερο Ιουνίου 2013

Για λεπτομέρειες ως προς τις ώρες κατάθεσης των αιτήσεων παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γυμνασίου (http://www.ionidios.gr/) και του Λυκείου (http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/) της Ιωνιδείου!

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης          Παναγιώτης Καλαβρός